O nas

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działających na terenie całej Polski. Zasadniczo KSM tworzy młodzież w wieku od 14 do 30 lat.
Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego, zgodnie z pozdrowieniem:

,,Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!"

Nasz zarząd

Poniżej znajdują się ludzie odpowiedzialni za zarządzanie Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej. Ludzie młodzi, energiczni i dumnie reprezentujący wartości chrześcijańskie.

Kamil Kasztelan - Ks. Asystent

Adrian Tomczak - Skarbnik

Szymon Opałka - Prezes

Jakub Brońka - Członek Delegat na Radę Krajową

Marcin Skarupa - Zastępca Sekretarza

Zuzanna Mazur - Członek Zarządu